210701ta154.jpg

סיגריה אחרונה

"איש אחד חלם בלילה שהוא מת

כשהוא קם בבוקר הוא גילה שזו אמת..."

איש אחד חלם
00:00 / 04:55

איש אחד חלם...

מילים: ד״ר יגאל מירטנבאום. |  שירה: אמיר גולדמן

 

״כוכבים‭ ‬נוצצים‭ - ‬נוצצים‭ ‬כוכבים
השמיים‭ ‬שחורים‭ - ‬ואנחנו‭ ‬שרים


‭ ‬  ארוכות‭ ‬השנים‭ - ‬הימים‭ ‬מתקצרים
‭‬    ארבעה‭ ‬גלגלים‭ - ‬ואנחנו‭ ‬נוסעים


‭                ‬איש‭ ‬אחד‭ ‬חלם‭ ‬בלילה‭ ‬‬שהוא‭ ‬מת‭,‬


‭                      ‬כשהוא‭ ‬קם‭ ‬בבוקר‭ ‬
‭                            ‬הוא‭ ‬גילה‭ ‬שזו‭ ‬אמת״ ...

 

תוצרת בית